Live A Life ….

Have I done that I should … or I’m waiting for life to start ….

Almost every day I sit and see the waves pour in over the beach in Ban Phe, Thailand. My private beach .. no people and tourists, I see, rarely here. Not even the high season, there are people on this beach …. Private to me.

Every day the waves different. Right now high for being here, about 1.5 meters. Roar when pushed down on the beach. About a week ago full of large jellyfish, now no. Big disgusting jelly lumps, as I see it, the Thai picks for eating.

This week, just a beautiful beach, with shimmering sun rays in water waves.
Time for reflection this beach is perfect. That’s why I’m here. I never freezes as I sit here. Approximately 30-35 degrees’ year around.

In the evening I sit. I reckon fishing boats green light on the horizon. 20 pieces, sometimes with 35 boats light.

This means that I am ready to take the next steps for the day. Full of energy to flow out of new challenges and to position I have not yet experienced.

The years have taught me that things take time to implement. My focus is on music right now. But the time it takes.

So complicated but it is not. Adjusting the EQ’s (equalizer) frequency span and pushing the different instruments at different frequencies, so it does not clash, is like balancing a stick on his nose. When the pin is in place, it is easy to stand still.

Mikael spelar synt hos Barbro juni 2016 (2)Keep fingers over a piano for chords are easy to learn. You put on a base and some drums. A little strings and maybe a little trumpet. Then basically finished. A melody, and perhaps a text vocal. Still sounds music on the radio better, but I have time to shape my music.

My life does not stand still, but are in a constant wave that breaks against life’s endless beach ….

This is the text number 4, the Artist Mikael Avatar comics published every Saturday or Sunday around 15:00 Thai Time and 10:00 Central European Time.

August 20, 2016

Leva ett liv….

Har jag gjort det jag ska… eller går jag och väntar på att livet ska börja….

Nästan varje dag sitter jag och ser vågor välla in över stranden i Ban Phe Thailand. Min privata strand.. inga människor och turister ser jag sällan här. Inte ens högsäsong finns människor på denna strand…. Privat för mig.

Varje dag ser vågorna olika ut. Just nu höga för att vara här, cirka 1.5 meter. Dån när nerslaget är på stranden. För någon vecka sedan full av stora maneter, nu inga. Stora äckliga geléklumpar, som jag ser det, Thai plockar för att äta.

Denna vecka bara en vacker strand, med glimrande sol strålar i vatten vågorna.

Tid för reflektion är denna strand perfekt. Det är därför jag är här. Jag fryser aldrig  när jag sitter här. Cirka 30-35 grader året om. På kvällen om jag sitter, räknar jag fiskebåtarnas gröna ljus vid horisonten. 20 stycken, ibland 35 stycken båtars ljus.

Detta gör att jag är mogen att ta nästa steg för dagen. Full av energi till för att flyta ut över nya utmaningar och till stånd jag ännu inte fått uppleva.

Åren har lärt mig att saker och ting tar tid att genomföra. Mitt fokus är på musik just nu. Men vilken tid det tar.

Så komplicerat men ändå inte. Justering av en EQ:s (equalizer) frekvens span och skjuta in olika instrument på olika frekvenser så det inte krockar, är som balansera en pinne på näsan. När pinnen är på plats är det enkelt att stå stilla.
Mikael spelar synt hos Barbro juni 2016 (2)Föra fingrar över ett piano efter ackord är enkelt att lära. Du lägger på en bas och lite trummor. Lite stråkar och kanske lite trumpeter. Då är grunden klar. På med en melodi och kanske en text sång. Fortfarande låter musik på radion bättre, men jag har tid att forma min musik.

Mitt liv står inte still utan är i en ständig vågrörelse, som slår in mot livets oändliga strand….

Detta är text nummer 4, i Artist Mikael Avatar serier som utkommer varje lördag eller söndag cirka 15.00 Thai tid och 10.00 europeisk tid.

den 20 augusti 2016